• E-mail en SMS marketing

  en nog zoveel meer...  Lees meer
 • Professioneel webdesign

  hoeft niet duur te zijn...  Lees meer
 • Shared hosting

  Betrouwbaar, performant en veilig  Lees meer
›› Home ›› Nieuws

De bedenkelijke praktijken van Permission Machine

5 mei 2020

Een goede auteurswet is absoluut belangrijk om auteurs te beschermen tegen misbruik, maar als je ziet hoe deze wet tegelijkertijd misbruikt wordt om nietsvermoedende slachtoffers woekerprijzen te factureren en hen bij de minste weerstand te intimideren met nóg hogere kosten en een rechtszaak, dan vragen we ons af of dat wel de bedoeling kan zijn.

Permission Machine verkoopt zichzelf als:

 • "Je partner voor de bescherming van je copyright" (bron)
   
 • "Permission Machine brengt copyrightinbreuken op ethische wijze in orde" (bron)
   
 • "We zorgen ervoor dat je een vergoeding ontvangt, wanneer je beeldmateriaal zonder je toestemming gebruikt wordt. We werken kostenefficiënt omdat we een beroep kunnen doen op onze eigen zoektechnologie en gespecialiseerde juristen…" (bron)


Principieel hebben vermoedelijk weinig mensen bezwaar tegen de auteurswet die als doel heeft om auteurs te beschermen zodat zij een correcte vergoeding ontvangen voor hun werk. Tot men plots een factuur ontvangt die kan oplopen tot vele honderden euro’s per foto die men heeft gebruikt in soms niet meer dan een kleine persoonlijke website of blog met amper bezoekers... Vaak zonder zich daarbij van enig kwaad bewust te zijn, ter goeder trouw handelend, en steeds zonder voorafgaand contact of verwittiging.

Permission Machine contacteren met een verontschuldiging, met aangeven dat het bijvoorbeeld om een misverstand ging en je de foto’s in kwestie dan ook onmiddellijk hebt weggehaald… heeft weinig zin. Op enig begrip of redelijkheid hoef je niet te rekenen.

Veelal wordt dan maar betaald, want strikt genomen lijkt er op het eerste zicht sprake te zijn van een inbreuk, of dat is toch wat Permission Machine beweert, is het bedrag niet hoog genoeg om zelf juridisch advies in te winnen, en wat kan je beginnen tegen gespecialiseerde juristen die al snel lijken te dreigen met een rechtszaak en allerhande bijkomende kosten?

Niet verwonderlijk dat Permission Machine op zijn website kan verwijzen naar, we citeren: “een succesratio van tot wel 75%”. (bron)

Maar...


Is er eigenlijk wel altijd sprake van een inbreuk op de auteurswet?

Permission Machine gebruikt reverse image tracking technologie en matcht daarmee foto’s van hun klanten aan foto’s die ze op het internet terugvinden. Bij een match lijkt Permission Machine heel snel te zijn met het versturen van standaard brieven waarbij ze ervan uitgaan dat je een inbreuk hebt gepleegd, al onmiddellijk met de factuur erbij.

Maar misschien had je de foto’s in kwestie correct aangekocht, of val je onder één van de uitzonderingen die de auteurswet voorziet omdat je de foto’s bijvoorbeeld hebt gebruikt in een citaat, als occasionele achtergrondinformatie, in een karikatuur of parodie, voor een educatief doel…

Vergelijk het met politie die elk stilstaand voertuig per definitie een parkeerboete zou geven. Had je eigenlijk correct betaald, hoefde je helemaal niet te betalen, of stond je eigenlijk niet eens geparkeerd, maar gewoon stil, dan mag je dat even gaan bewijzen.

Geen perfect juridisch sluitend bewijs? Je kent niet elk artikel van de auteurswet en je wist niet dat je misschien niet eens een inbreuk hebt gepleegd? Je bent niet in de mogelijkheid om vaak duur gespecialiseerd juridisch advies in te winnen? Dat is dan helaas pech voor jou…


Is de vergoeding die Permission Machine aanrekent gerechtvaardigd?

In principe moet nl. alleen de werkelijk geleden schade worden vergoed en moet de auteur die werkelijk geleden schade ook kunnen aantonen met bijvoorbeeld facturen van de vergoeding die hij normaal gezien ontvangt voor het gebruik van zijn foto’s wanneer die vooraf werden aangekocht.

Enkele bedenkingen daarbij:

 • Sommige klanten van Permission Machine bieden hun foto’s niet eens te koop aan. In hoeverre kan dan sprake zijn van misgelopen inkomsten?
   
 • Hoe kan het buitensporig hoge bedrag dat Permission Machine aanrekent enigszins de marktwaarde vertegenwoordigen als het aanbod aan vergelijkbare professionele foto’s in de hoogst mogelijke resoluties enorm is voor slechts een fractie van de prijs via kanalen als bijvoorbeeld Shutterstock (ongeveer 10 euro per foto), Adobe Stock (ongeveer 8 euro per foto), iStock (ongeveer 10 euro per foto)...
   
 • In vergelijking met zowat alle bekende beeldbanken hanteert Permission Machine al sowieso woekerprijzen, maar dat is nog niet alles; bij Permission Machine betaal je hun onredelijk hoge prijzen niet éénmalig, maar per jaar. Absurd.
   
 • Vrijwel alle verkopers van auteursrechtelijk beschermde foto’s hanteren prijzen die afhankelijk zijn van de resolutie/afmetingen van de foto. Bij Permission Machine betaal je echter steeds de hoofdprijs, zelfs voor een minuscule thumbnail waarop amper iets herkenbaar is.
   
 • Je gebruikt een foto op de homepagina van een internationaal zeer drukbezochte website, of op een bijna weggestoken pagina die pas zichtbaar wordt na meerdere keren te hebben doorgeklikt in een persoonlijke blog met amper bezoekers? Voor Permission Machine is er geen verschil... Zelfs SABAM hanteert tarieven die afhankelijk zijn van de grootte van een event en van de toegangsprijs die door deelnemers wordt betaald.


Verdienmodel

Bij het lezen van de vele ervaringen die slachtoffers van Permission Machine en hun klanten online delen, kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat vooral de kleintjes in hun portemonnee worden geraakt. Mensen die absoluut ter goeder trouw handelden, maar een foto hebben gebruikt op een persoonlijke blog, de website van hun vereniging… zonder dat ze daarbij over de toestemming van de auteur beschikten.

Strikt genomen is dit een inbreuk op de auteurswet, maar gingen deze slachtoffers ooit tot honderden euro per foto per jaar hebben betaald als ze zouden hebben geweten dat dat de prijs was? Welke schade heeft de auteur hier werkelijk geleden?

Dergelijke schadeclaims neigen naar een verdienmodel waarbij buitensporige vergoedingen worden geëist voor zogezegd misgelopen inkomsten die auteurs nooit zouden hebben kunnen ontvangen.

En inderdaad, Permission Machine steekt het zelfs niet weg en heeft het over, we citeren: “Nieuwe inkomsten: Bescherm je beeldmateriaal, eis royalty’s op en genereer een nieuwe en stabiele inkomstenstroom. Je fotoscans lopen continu en zo ontdekken we snel mogelijke bijkomende inbreuken. Je kan rekenen op een gestage stroom van licentie-inkomsten.” (bron)

Zou dat de reden zijn waarom sommige klanten van Permission Machine hun foto’s maar al te graag op het internet lijken te verspreiden zonder vermelding van auteursrechtelijke bescherming en zonder ze te koop aan te bieden? Zouden ze hopen op 'schade', op het feit dat hun foto’s zoveel mogelijk worden opgepikt om hun nietsvermoedende slachtoffers vervolgens door de gespecialiseerde juristen van Permission Machine woekerprijzen aan te rekenen en hen bij de minste weerstand te laten intimideren met nóg hogere kosten en een rechtszaak?

En wat de klanten van Permission Machine betreft die hun foto’s wél te koop aanbieden; wat zou de verhouding zijn van enerzijds de inkomsten uit verkoop en anderzijds de inkomsten via Permission Machine? Wist je dat sommigen van hen zelfs foto-advertenties plaatsen op websites die gratis rechtenvrije foto's aanbieden? Dan bén je voorzichtig, zoek je bewust een gratis rechtenvrije foto op een gespecialiseerde website, maar riskeer je alsnog een dure 'schadevergoeding' en/of een rechtszaak omdat je per ongeluk een foto hebt gedownload die eigenlijk een advertentie was...

Een klant van Permission Machine hoeft zelf helemaal niks te doen. Hij hoeft ook niks te betalen, want 'no cure, no pay'. Hij blijft volledig buiten schot en ziet bedragen binnenkomen die hij vermoedelijk nooit had kunnen verdienen met de verkoop van zijn foto's. Permission Machine neemt commissie. Aangezien ze met een automatisch systeem op grote schaal werken, en van een 'succesratio van tot wel 75%' spreken (bron), is hun verdienmodel ongetwijfeld erg lucratief voor beide partijen.

Hoeveel commissie Permission Machine precies neemt, wordt niet publiek gecommuniceerd. Het Duitse Copytrack neemt een commissie van 45% (bron). Misschien zou dat een indicatie kunnen zijn, misschien ook niet...


No cure, no pay

In België is het niet toegestaan dat een advocaat enkel wordt betaald bij het winnen van een zaak, en niet wordt betaald bij het verliezen ervan. Hierdoor zou de advocaat nl. een persoonlijk financieel belang krijgen bij het winnen van een zaak en is hij niet meer onafhankelijk.

Art. 446ter van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek: De advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht. Een beding daaromtrent dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het geschil, is verboden.

Permission Machine werkt echter wel degelijk op basis van ‘no cure, no pay’ (bron) en is mede opgericht door advocaat Ywein Van den Brande van het Belgische advocatenkantoor Crealaw (ICT Law Partners bvba). Advocaat Ywein Van den Brande is ook de vaste vertegenwoordiger van het bedrijf ICT Law Partners bvba dat sinds 15 juni 2019 als zaakvoerder van Permission Machine is benoemd.

Bronnen:
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2013/11/25/13176050.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2019/06/27/19085502.pdf


Aan jou om uit te maken of Permission Machine wel zo ethisch te werk gaat of ze zelf beweren…


Malafide bots

Onze servers worden regelmatig aangevallen door bots die webpagina's proberen benaderen die ofwel nooit publiek online hebben gestaan en waarnaar nooit werd gelinkt (afgeschermd met een combinatie van gebruikersnaam en individueel token), ofwel zelfs nooit hebben bestaan. Hele reeksen van webpagina ID's worden één voor één afgelopen.

Dergelijk gedrag wordt beschouwd als een 'brute-force aanval' of 'web app aanval' en is uiteraard niet te vergelijken met hoe legitieme zoekmachines als Google, Bing, Yahoo... te werk gaan en enkel publiek toegankelijke webpagina's indexeren door links te volgen.

Opvallend is dat de aanvallen erg veel gelijkenissen vertonen en vooral komen vanuit het netwerk van Coosto in Nederland, Hetzner in Duitsland (waarvan Copytrack gebruik lijkt te maken), OVH in Frankrijk (waarvan Permission Machine gebruik lijkt te maken) en Wholesale Internet in de VS:

IP Netwerk 1ste aanval
185.138.241.84 Coosto 09/01/2020
144.76.38.10 Hetzner 12/01/2020
173.208.200.154 Wholesale Int. 04/02/2020
178.63.34.189 Hetzner 09/02/2020
95.91.108.116 Vodafone 12/02/2020
185.138.241.87 Coosto 16/02/2020
5.9.144.234 Hetzner 21/02/2020
192.99.13.186 OVH 21/02/2020
176.31.104.153 OVH 27/02/2020
185.138.241.88 Coosto 27/02/2020
192.99.4.163 OVH 28/02/2020
144.76.137.254 Hetzner 05/03/2020
192.99.37.138 OVH 22/03/2020
88.198.33.145 Hetzner 13/04/2020
192.99.14.117 OVH 13/04/2020
144.76.14.153 Hetzner 13/04/2020
144.76.81.229 Hetzner 13/04/2020
95.216.9.239 Hetzner 16/04/2020
144.76.176.171 Hetzner 15/05/2020
148.251.244.137 Hetzner 16/05/2020
5.9.88.113 Hetzner 18/05/2020
148.251.9.145 Hetzner 18/05/2020
94.134.95.144 Versatel 26/05/2020
144.76.236.112 Hetzner 26/05/2020
178.63.26.114 Hetzner 04/06/2020
149.202.82.11 OVH 04/06/2020
144.76.118.82 Hetzner 15/06/2020
158.69.243.108 OVH 23/06/2020
95.216.1.46 Hetzner 23/06/2020
144.76.29.149 Hetzner 03/07/2020
69.30.198.186 Wholesale Int. 03/07/2020
62.138.2.243 Host Europe 04/07/2020
144.76.120.197 Hetzner 04/07/2020
5.9.61.101 Hetzner 18/07/2020
5.9.112.210 Hetzner 18/07/2020
192.99.10.170 OVH 18/07/2020
46.4.60.249 Hetzner 06/08/2020
192.99.9.25 OVH 18/08/2020
5.9.154.68 Hetzner 18/08/2020


Benieuwd wat verder onderzoek hieromtrent aan het licht zal brengen en of er een verband zal blijken met o.a. Permission Machine en Copytrack...


Zelf slachtoffer?

 • Ga na of er effectief sprake is van een inbreuk. Misschien had je de foto's in kwestie correct aangekocht of val je onder een uitzondering die de auteurswet voorziet: www.deauteurs.be
 • Onderhandelen loont: www.charlotteslaw.nl
 • Verontschuldigingen, het uiten van ongenoegen en frustratie, het in vraag stellen van de werkelijk geleden schade of de auteurswet in het algemeen… levert absoluut niks op. Verwacht ook geen begrip of enige redelijkheid. Bouw een zuiver juridisch-technische verdediging op, vraag hen om hun beweringen te bewijzen, protesteer expliciet de gevraagde vergoeding indien je deze onredelijk hoog en niet in verhouding met de werkelijk geleden schade vindt… Verschiet er echter niet van dat jouw verdediging genegeerd wordt, gevraagde bewijzen uitblijven en je gewoon verder geïntimideerd wordt met nóg hogere kosten als je niet binnen de week betaalt.
 • Overweeg om een advocaat te nemen en de zaak principieel te bekijken i.p.v. onterecht of te veel te betalen aan Permission Machine.
 • Meld de praktijken van Permission Machine, en eventueel ook van hun klant, bij de FOD Economie. Permission Machine is er alvast gekend, maar hoe meer klachten, hoe groter de druk om er effectief iets aan te doen.
 • Overweeg een klacht of tuchtprocedure tegen de advocaten van Permission Machine.


Enkele nuttige links en ervaringen van andere slachtoffers


Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Heb je zelf een website of ben je actief op sociale media? Dan loont het wellicht de moeite om even na te gaan of je de foto's die je hebt gebruikt eigenlijk wel effectief mág gebruiken.

Geen aankoopbewijs meer of geen expliciete toestemming van de auteur? Niet gegarandeerd rechtenvrij? Tenzij je het risico wil lopen om honderden euro's per foto te moeten betalen, haal je dergelijke foto's best zo snel mogelijk weg. Vergeet daarbij ook niet om de bestanden daadwerkelijk van de server te verwijderen.


Vind je de praktijken van Permission Machine en hun klanten toch ook wel érg ver gaan? Heb je niks tegen een goede auteurswet, maar stel je je eveneens de vraag of dergelijk misbruik wel de bedoeling van de auteurswet kan zijn? Misschien ken je iemand in de politiek die deze praktijken wil aankaarten? Hét moment, want momenteel wordt aan een update van de auteurswet gewerkt.

Vergeet ook niet om jouw familie en vrienden te waarschuwen zodat ook zij hopelijk nooit het slachtoffer worden.

 

Deze website gebruikt enkel strikt noodzakelijke en functionele cookies. Meer info.