• E-mail en SMS marketing

  en nog zoveel meer...  Lees meer
 • Professioneel webdesign

  hoeft niet duur te zijn...  Lees meer
 • Shared hosting

  Betrouwbaar, performant en veilig  Lees meer
›› Home ›› Disclaimer

Disclaimer

Christophe Zenner, met ondernemingsnummer 0863643458, onder de handelsnaam IT4Professionals, hierna te noemen IT4Professionals, verleent u hierbij toegang tot it4professionals.be en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

IT4Professionals behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

IT4Professionals spant zich in om de inhoud van it4professionals.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op it4professionals.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van IT4Professionals.

In het bijzonder zijn alle prijzen op it4professionals.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op it4professionals.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan IT4Professionals nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij IT4Professionals. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van IT4Professionals, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Overige

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Deze website gebruikt enkel strikt noodzakelijke en functionele cookies. Meer info.